Leonidas SeriesMeld je team(s) aan voor ons jeugdtoernooi op zaterdag 28 augustus 2021!

Actualiteiten

Sponsorkliks

Zorgen Leonidas over Elsweg

Het is bijna een jaar geleden dat de gemeente Weststellingwerf besloot om verkeersmaatregelen te nemen op de Elsweg in Noordwolde.

De gemeente was terecht tot het oordeel gekomen, dat de veiligheid van vooral kwetsbare jonge weggebruikers in het geding was. Dat in de wetenschap dat de Elsweg de route is voor fietsende jeugd van en naar het zwembad, de Spokeplas en de sportterreinen. Er was ook vanuit Noordwolde diverse malen aangedrongen op maatregelen en daar gaf de gemeente tot onze blijdschap gehoor aan.

Nu bijna een jaar later was het ook voor Leonidas een goed moment om op initiatief van plaatselijk belang Noordwolde-Zuid eens te kijken waartoe die maatregelen hebben geleid. Tijdens een gezamenlijke vergadering hebben vertegenwoordigers van de voetbalvereniging Olyphia, Leonidas, Het Bosmeer, basisschool De Velden en plaatselijk belang Noordwolde-Zuid het effect besproken. En unaniem zijn we van mening dat de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben. We zijn allen daarover bezorgd. En daarom is een brief naar de gemeente gestuurd.

Voor fietsers en wandelaars ter hoogte van de geplaatste "straatjuwelen" is de situatie zelfs onveiliger geworden, omdat auto's noodgedwongen afwijken van de rechte lijn en dus dan slingerend en onvoorspelbaar recht op fietsers en voetgangers aankoersen, die niet zelden hun redding zoeken in de berm.

Na een jaar gewenning blijkt in de praktijk dat lokaal bekende bestuurders de maatregelen vooral als een extra uitdaging ervaren om gas bij te geven. Afremmen is er niet meer bij. De verkeersonveiligheid wordt ook sterk vergroot door de nog steeds ontoereikende openbare verlichting langs de Elsweg. Grote wegdelen zijn onverlicht, zoals het deel vanaf de Mauritsweg tot de Zuiderweg.

In het licht van het bovenstaande doen we in de brief een dringend beroep op de gemeente om de maatregelen nog eens opnieuw tegen het licht te houden. Graag zijn wij bereid samen met de gemeente aan oplossingen te werken die wel het beoogde effect hebben. Omdat het vooral gaat om de veiligheid van onze kinderen zal het duidelijk zijn dat we denken aan een oplossing op korte termijn.