Leonidas SeriesMeld je team(s) aan voor ons jeugdtoernooi op zaterdag 28 augustus 2021!

Actualiteiten

Sponsorkliks

Sober schoolkorfbal in Wolvega?

De werkgroep Schoolkorfbal in Friesland heeft zich in de afgelopen dagen na het afschuwelijke drama in Twijzel beraden over wat te doen met het Provinciaal Schoolkorfbal Kampioenschap.

Het Provinciaal Schoolkorfbal Kampioenschap (PSK) staat gepland voor woensdagmiddag 4 juni op de velden van KV SIOS in Wolvega.  

Overleg met tal van betrokkenen binnen het KNKV en een aantal scholen heeft de werkgroep doen besluiten om het PSK in een sobere uitvoering toch doorgang te laten vinden.

Mede, omdat dit evenement ook gebruikt kan worden om met alle andere kampioenen van soortgelijke voorronden op gepaste wijze nog eens stil te staan bij het dramatische ongeluk dat leeftijdsgenootjes en hun ouders, potentiële deelnemers voor dit  PSK, andere scholen en de regelingscommissie van Twijzel in diepe rouw heeft gedompeld. Een ongeluk, dat elk ander kind of lokaal toernooi ook had kunnen treffen!

Middels een schrijven is aan onderstaande scholen die zich reeds hadden aangemeld voor dit PSK gevraagd of zij inderdaad in grote meerderheid dit standpunt van de werkgroep onderschrijven.  Pas daarna kunnen zowel KV SIOS als de werkgroep zij het met een dubbel gevoel verder met de organisatie van dit PSK.

Groep 3/4: De Tarissing (Spannum); De Great Haersma Skoalle (Oudega); De Sprankel (Stiens); De Dam (Lemmer); 't Holtpad (Nijeholtpade); Zuidschool (Wolvega); Van Maasdijkschool (Heerenveen); De Roerganger (Heerenveen); De Tjongeling 1 en 2 (Oldeberkoop); De Tarissing (Rinsumageest).

Groep 5/6: De Tarissing 1 en 2 (Spannum); It Haskerfjild (Joure); De Meander (Drachten); Sint Ludgerusschool (Balk); De Sprankel (Stiens); De Dam (Lemmer); De Bron (Dokkum);  Eben Haëzer (Dokkum); De Striepe (Oldeholtpade); De Drie Dorpen (Oldeholtwolde); De Compagnonsschool (De Knipe); Van Kleffensschool (Heerenveen); De Tjongeling (Oldeberkoop); 't Startblok (Donkerbroek); Dr. J. Botkeskoalle (Damwoude).

Groep 7/8: De Trije Doarpenskoalle 1 en 2 (Reduzum); 't Hazzeleger (Balk); De Jint (Stiens); De Arke (Lemmer); De Bron (Dokkum); De Schakel (Dokkum); Zuidschool (Wolvega); De Klaeter (De Hoeve); De Compagnonssschool (De Knipe); Sevenaerschool (Nieuwehorne); De Tjongeling (Oldeberkoop); 't Startblok (Donkerbroek); De Frissel (Veenwouden).