Leonidas SeriesMeld je team(s) aan voor ons jeugdtoernooi op zaterdag 28 augustus 2021!

Actualiteiten

Sponsorkliks

Leonidas scoort met Kangoeroes

Korfbalvereniging Leonidas begon in oktober 2007 met vijftien Kangoeroes. De Kangoeroe Klup was een schot in de roos. Op 1 maart van dit jaar heeft Leonidas 28 van deze super jonge talenten.

Het aantal ligt de laatste jaren in Noordwolde rond de dertig. Binnen de relatief kleine vereniging van 130 leden nemen de kangoeroes dus ook getalsmatig een prominente plek in.

Het is een vrolijke, kleurige chaos op zaterdagmorgen in de nieuwe gymzaal bij Sporthal De Duker. Kinderen rennen rond met hoepels en proberen ballonnen in de lucht te houden.

 De zaterdagochtend blijkt in de praktijk een ideale ochtend; de meeste ouders kunnen hun kind zelf halen en brengen. Doordat het een keer in de twee weken is (in plaats van wekelijks in de eerste drie jaar) blijft het voor de kinderen elke keer weer iets om naar uit te kijken en voor de trainers behapbaar.
 
Sinds anderhalf jaar telt de club zelfs twee groepen, een peuter- en kleutergroep. In tegenstelling tot andere verenigingen heeft Leonidas juist heel veel 3-jarigen en dat vergt een compleet andere aanpak dan de kleuters, vandaar dat deze groepen gesplitst zijn. Het is belangrijk om vooral ook veel trainers te hebben om alles goed en veilig te laten verlopen.

Leonidas betrekt jeugdleden van 12 tot 15 jaar bij de trainingen. Meestal doen zij dit dan ook nog in het kader van hun maatschappelijke stage. Zij begeleiden een groepje kinderen en de kinderen reageren hier heel enthousiast op.

Het succes wordt deels verklaard door de hartverwarmende inzet van twee hoofdtrainers, die beide affiniteit hebben in het onderwijs. Trijntje van der Meer en Rixt Pietersma zijn de drijvende krachten en wisselen elkaar af. Trijntje is peuterspeelzaalleidster en Rixt orthopedagoog bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Rixt: "Elke zaterdag geven al die lachende kindergezichten zoveel voldoening, het is heerlijk om lekker te bewegen en plezier te maken met kinderen. Jonge kinderen houden nu eenmaal van bewegen, rennen, springen en met een bal bezig zijn. Het plezier staat voorop en er wordt aangesloten bij wat ieder kind leuk vindt en aankan."

De jeugdcommissie vindt het belangrijk dat jonge kinderen op een vriendelijke manier leren bewegen en in contact komen met andere kinderen alsook gevarieerde spelvormen.

Er zijn maar weinig verenigingen die zich op deze leeftijdscategorie van 3 tot 5 jaar richten. De club merkt dat ouders erg enthousiast reageren. Vooral voor 3-jarigen is het erg leuk om naast de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf nog een andere bezigheid te hebben. Bij de kleuters merken de begeleiders dat kinderen het erg mooi vinden om hun vriendjes zo in het weekend ook nog even te zien.

Vooral bij de peuters is een goede voorbereiding van een training volgens Trijntje en Rixt van wezenlijk belang. "Van tevoren delen we bijvoorbeeld de groepjes al in, de plattegrond wordt uitgetekend en gezien de spanningsboog van deze kinderen nog kort is bedenken we veel onderdelen waar we op terug kunnen vallen. Ook werken we met een jaarplanning zodat we zeker weten dat alles aan bod komt."

Het jaar is in vier periodes verdeeld, elke periode staat er een kangoeroe en diens specialiteiten centraal. Na afloop van een periode ontvangt elk kind een eigengemaakt diploma met daarop beschreven wat ze hebben gedaan en bij de kleuters staan hun scores erop genoteerd. "Zo proberen we met Spurt zijwaarts om de pionnen heen te gaan, met Jumper springen we over een touw heen en ergens vanaf, met Funny zijn we aan het schaatsen en zaklopen geweest en met Scoro bowlen we. Ouders blijven steeds op de hoogte van wat er allemaal gedaan wordt. Af en toe zijn er thematrainingen zoals de pietengym en een paastraining."

Vooral bij de peuters is de ervaring van Leonidas dat het belangrijk is dat er veel materialen opgesteld staan waarop de kangoeroes lekker kunnen klimmen en klauteren. De nieuwe oranje gymzaal met mooie materialen leent zich daar uitstekend voor. Het werkt erg uitnodigend als ouders en kinderen bij binnenkomst al iets leuks zien staan. Het is uitdrukkelijk niet gericht op het aanleren van korfbaltechnieken en het spelen van wedstrijden.

Er worden vooral leuke en gevarieerde spelvormen aangeboden met gebruikmaking van materiaal en muziek. Pas bij de kleuters werkt Leonidas meer toe naar zaken als overgooien, schieten. Verder is de P.R. van belang. In het dorp hangen affiches en na elke zomervakantie krijgen de peuters briefjes mee met informatie en een uitnodiging om eens mee te doen. Daarnaast wordt regelmatig verslag gedaan van leuke activiteiten in de krant en staat er bijvoorbeeld informatie op de website.

Uiteraard is het doel niet alleen om kinderen te stimuleren aan sport te doen, maar moet het ook spelers opleveren voor de diverse jeugdteams. En dat lukt redelijk, het zal nooit lukken alle Kangoeroes ook door te laten stromen naar competitieteams.

Maar de eerste Kangoeroes zijn nu doorgegroeid tot D-Pupillen en ook bij elk team eronder heeft ongeveer de helft in het verleden wel bij de Kangoeroe Klup gezeten. Bijna zes jaar geleden was het een doel om weer een gezonde opbouw qua jeugdteams te krijgen en dat is in Noordwolde gelukt. Wel wordt de overgang van Kangoeroes naar Kabouters bemoeilijkt door o.a. zwemlessen. "Wel hebben ze dan al eens een positieve ervaring met Leonidas opgedaan en veel van deze kinderen zien we na het behalen van het diploma terug."

Het Kangoeroe-succesverhaal verklaart deels de groei die Leonidas meemaakt: in ruim een jaar van minder dan 100 leden naar 130 leden. Het overgrote deel van die leden zijn jeugdleden. En wie de jeugd heeft... Leonidas heeft in ieder geval ervoor gekozen om dit seizoen voor het eerst een centrale jeugdtrainer aan te stellen die de gang van zaken bij alle jeugdteams bewaakt en ook alle jeugdspelers minimaal eens in de week ziet. En op de lange termijn is het natuurlijk hopen dat Leonidas ooit een eerste seniorenteam zal hebben met spelers die als Kangoeroe zijn begonnen.