Leonidas SeriesMeld je team(s) aan voor ons jeugdtoernooi op zaterdag 28 augustus 2021!

Actualiteiten

Sponsorkliks

Leonidas houdt zich aan de regels NIX18

Tijdens een drankcontrole bij de kantine van Leonidas heeft de gemeente in het najaar van 2017 geen overtredingen van de regels vastgesteld. Dat is de club per brief meegedeeld.

Sinds 2014 zet Weststellingwerf stevig in op het terugdringen van alcoholgebruik onder minderjarigen. De gemeente heeft het beleid van de afgelopen 4 jaar geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat jongeren later beginnen met alcohol drinken en dat ouders steeds vaker de NIX18- regel hanteren. Maar er valt nog veel winst te behalen. "Aandacht voor NIX18 blijft dus noodzakelijk", vindt burgemeester Van de Nadort. Ook de naleving van de Drank- en Horecawet is verbeterd.

Uit recent onderzoek van het platform Nuchtere Fries blijkt dat het in de gemeente Weststellingwerf moeilijker geworden is voor minderjarigen om alcohol te kopen. Het platform Nuchtere Fries heeft namens de Friese gemeenten een nalevingsonderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, beter bekend als STAP. Het onderzoek is uitgevoerd in de hele provincie.

STAP onderzocht of de verkooppunten van alcohol in Friesland zich houden aan de NIX18-regel voor alcohol. Voor dit onderzoek probeerden minderjarige jongeren op verschillende plekken alcohol te kopen. Daarnaast heeft STAP voor Weststellingwerf aanvullend onderzoek gedaan. Onderstaande grafiek laat zien dat NIX18 in Weststellingwerf steeds beter wordt nageleefd.