Leonidas SeriesMeld je team(s) aan voor ons jeugdtoernooi op zaterdag 28 augustus 2021!

Actualiteiten

Sponsorkliks

Leden Leonidas stemmen in met kunstgrasveld

Tijdens de algemene ledenvergadering afgelopen maandagavond, hebben de aanwezige stemgerechtigde leden van Leonidas unaniem ingestemd met een voorstel een kunstgrasveld te realiseren.

Daarmee is een investering gemoeid van bijna 75.000 euro. Het veld zal worden aangelegd door het bedrijf Sweco, de vroegere Grontmij. Gekozen is voor een Belgische kunstgrasmat met een dichte structuur, die onder andere de afgelopen zomer is aangelegd bij LDODK in Gorredijk.

Het tegelwerk wordt gedaan door hovenier Rino Bosma in Vinkega en Tolman Hekwerk in Noordwolde zorgt voor het leunhek rond het veld.

Het kunstgrasveld biedt de ruimte voor een seniorenveld en twee jeugdvelden. De investering wordt grotendeels afgedekt door subsidies (fondsen en overheden) en bijdragen van sponsoren en particulieren. Desondanks is er nog een gat van zo’n 11.000 euro op de begroting.

De leden hebben de vereniging toestemming verleend om daarvoor desgewenst een lening aan te gaan. Maar het bestuur gaat alsnog bekijken of de lening voorkomen of verlaagd kan worden, om zo de gevolgen in de meerjarenbegroting te beperken. Die laat door de aanleg van een kunstgrasveld een negatief resultaat zien en daar is vanuit de aanwezige leden dan ook kritisch naar gekeken.

Het bestuur heeft de leden dan ook voorgehouden dat er vanaf 2018 wellicht een kleine contributieverhoging nodig is, maar dat ook bekeken moet worden hoe via extra activiteiten geld verdiend kan worden.

Hoe dan ook zal bij de start van de volgende veldcompetitie in september Leonidas de beschikking hebben over een kunstgrasveld. En dat is in het jaar dat de vereniging 75 jaar bestaat toch een bijzondere mijlpaal, dat zeker gepast gevierd gaat worden.

Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de ledenvergadering is Rixt Pietersma uit Oosterstreek uitgroepen tot vrijwilliger van het jaar 2016. Ze was vanaf 2007 lid en ook voorzitter van de jeugdcommissie.

Vanaf haar zestiende jaar zat Rixt al in seriecommissie, waarvan ze ook later voorzitter werd.

Rixt heeft in oktober 2007 de Kangoeroeklup opgestart en mede ontwikkeld tot een voorbeeldproject in het hele land. En dan zijn er nog tal van andere klusjes, denk aan het maken van kampioensdiploma’s voor E-tjes en F-jes.

Ze is ook zeer actief binnen de organisatie van de seizoensafsluiting.

Ereleden
De leden hebben op voordracht van het bestuur besloten om in het kader van het jubileum met terugwerkende kracht een aantal mensen alsnog te eren voor hun verdiensten voor de club. Van die mogelijkheid is tientallen jaren niet gebruik gemaakt.

Tijdens de receptie op 27 mei wordt er nog bij stil gestaan. Benoemd tot erevoorzitter van Leonidas: Jolle Landman en Luuk Veen (postuum). Benoemd tot erelid van Leonidas: Henk Witmus (postuum), Jannie Landman-De Vries, Henk de Vries (postuum), Jan "JP" de Vries (postuum), Berend de Jong, Jannie Mulder-Scheer (postuum), Marcel Mol, Timo Veen, Roel de Jonge en Lenie Vogelzang.

Leonidas kende tot maandag met Gerrit Schulting, Jan Mooy en Bertus Bos drie erevoorzitters en met Hilly Mooy één erelid.

Achtergrond nieuwe ereleden:

Jolle Landman: bestuurslid 1960-1963, voorzitter 1963-1968 en 1970-1974, lid jubileumcommissie 1967 / drager ereteken FKB: bracht Leonidas weer tot leven toen in 1963 Leonidas op sterven na dood was met nog maar 15 leden.

Luuk Veen: voorzitter 1975-1980, scheidsrechter, voorzitter jubileumcommissies 40-jarig en 50-jarig bestaan, commissie privatisering, organisatie toernooi, ruim veertig jaar lid, verantwoordelijk voor realisatie van ons nieuwe sportpark en clubgebouw oostkant Elsweg.

Henk Witmus: drager ereteken KNKB (25 jaar trouwe dienst) en ereteken afdeling Friesland. Bestuurslid (wedstrijdsecretariaat tot 1963), oprichter Leonidas Nieuws 1953, trainer topteam 1952-1954, 1945-1965 speler eerste team.

Jannie Landman-De Vries: bestuurslid 1969-1978 (wedstrijdsecretariaat), 13 jaar vertegenwoordiger afdeling op landelijke KNKV-vergaderingen, spil bondswerk rayon Weststellingwerf, drager ereteken Friese bond.

Berend de Jong: bestuurslid/penningmeester vanaf 1963, voorzitter 1968-1970. Lid van tal van commissies, onder andere 40- en 50-jarig jubileum, ruim 25 jaar speler. Redt in 1963 de club door zich in te zetten voor nieuwe leden en donateurs: Het aantal leden stijgt door zijn initiatieven van 15 naar 100, het aantal donateurs van 50 naar 160.

Henk de Vries: speler maar bovenal elf jaar achtereen penningmeester 1970-1981.

Marcel Mol: bestuurslid/penningmeester 1987-1990, toernooileider 1991-2004 (grootste van Nederland met landelijke top). Van 2004-2007 assisterend en adviserend.

Timo Veen: lid propagandacommissie afdeling Friesland, voorzitter jeugdcommissie, bestuurslid 1990-1992, voorzitter bestuur 1992-1996, tot 2004 lid toernooicommissie.

Lenie Vogelzang: bestuurslid (secretaris) 1986-2001, Leonidas Nieuws 2006-2014.

Roel de Jonge, secretaris in 1979, 1980, 1981 en 1985, voorzitter in 1982 en leider van het bouwteam van de kantine.

Jannie Mulder-Scheer is in 1942 direct als supporter van de partij en slaat 55 jaar tot haar overlijden in 1997 geen wedstrijd meer over.

Jan "JP" de Vries, van 1960 tot 2007 actief als speler, scheidsrechter en jeugdtrainer/coach. Bouwde als klusjesman van de club mee aan drie verschillende kantines.