In memoriam: Jolle Landman (1939-2021)

Met het overlijden van Jolle Landman (81) verliest Leonidas een clubman in hart en nieren, iemand die decennia het uithangbord en de inspirerende kracht is geweest van de vereniging.

Jolle zijn vader begon in 1925 reeds met het maken van waterbronnen bij boeren. Het resulteerde in het familiebedrijf Landman bronbemaling. Leonidas-voorzitter Gerrit Schulting haalt in 1948 de dan negenjarige Jolle Landman over om dat jaar op de series te gaan korfballen. Hij zei daar later over: ‘Een geweldige belevenis. Ik ging er toen naar toe op de autoped samen met (grote) Geert Hoogeveen uit Boekelte. Ik woonde toen nog in Zandhuizen.’ Wat zou dat jongetje belangrijk worden voor de club.

In 1948, als in Noordwolde de tentoonstelling Vlechtende Handen wordt gehouden, debuteert hij in het eerste team. Speelster Jannie de Vries komt in 1958 over van ‘Forward’ naar het team van Jolle. De vlam slaat over tijdens een dansavond in ’t Olde Vat in Noordwolde. Korfbal was hun lust en hun leven. Ze blijven na hun huwelijk in augustus 1960 voor eeuwig in Noordwolde. Vorig jaar waren ze zestig jaar getrouwd. Draaiorgel De Grote Dorus bracht midden in in de coronacrisis een aubade voor de woning aan de Bovenstreek.

Jolle neemt begin jaren zestig het bedrijf van zijn vader over. Het is de periode dat Leonidas net wat afzakt nadat het op het allerhoogste niveau in Nederland speelde. ‘Jannie en Jolle’ spelen in 1959 in een team met team met spelers als Gerard Schulting, Jan Krediet, Henk Witmus en Sijgje Witmus-Van der Walle. Jolle is een prima korfballer. Maar hij wordt in 1960 ook al gekozen tot nieuw bestuurslid. In 1963 is hij de nieuwe 24-jarige voorzitter van een zeer jong en bevlogen bestuur met penningmeester Berend de Jong, Albert ‘Appie’ Blaauw, Martin Hofman, secretaris Tedje Bakker en Tinie Klijnsma: deze vriendenclub van twintigers trekt de club weer uit het slop en redden de club. Het aantal leden stijgt in een jaar van vijftien naar 100, het aantal donateurs van 50 naar 160.

Jolle haalt ook de hoogste cijfers op de scheidsrechteropleiding en mag zich ook ‘toernooileider’ noemen en oliebollenbakker. Dat bakken gebeurt in 1965 in zijn werkplaats aan de Weemstraat. Om twee uur zegt hij naar bed te gaan, om zes uur staat hij er weer. De deuren staan vanwege de enorme rookontwikkeling open, zodat de mislukte exemplaren ook met een royale boog in de dan nog aanwezige vaart met ratten verdwijnen. De eerste oliebollen komen als kleine knikkertjes uit de pannen, maar gelukkig is bakker Hofman de buurman, die de kunst even aan Jolle uitlegt. In 1967 worden de junioren kampioen van Friesland. Er staan Er staan dan nog geen clubgebouwen op het nieuwe sportpark van Noordwolde aan de Elsweg. Die wens wordt tijdens het jubileumfeest dan ook nadrukkelijk door voorzitter Jolle Landman uitgesproken.

In 1968 stopt Jolle als voorzitter. De snel groeiende vereniging mist dan kader. Al het werk voor het jaarlijkse toernooi gaat ten koste van het jeugdwerk. Het levert een stevige discussie op. De senioren ballen in dat seizoen anoniem in de derde klasse. Maar daarachter groeit iets moois. De junioren worden in 1969 kampioen van Nederland. De mooiste denkbare beloning van toch het werk van Jolle en zijn bestuur vanaf 1963. In 1970 wordt hij weer voorzitter van een opnieuw piepjong bestuur dat werk maakt van een nieuwe houten kantine, die maar tien jaar zal blijven staan. Jolle en echtgenote Jannie krijgen begin 1973 het ereteken van voorzitter Siebren Bergsma van de afdeling Friesland. Dat zegt alles over hun grote verdiensten voor de korfbalsport. Negen jaar (1969-1978) is Jannie in het bestuur verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. En 13 jaar vertegenwoordiger van de afdeling op landelijke KNKV-vergaderingen, ze is de spil in het rayon Weststellingwerf.

Jolle is in 1973 coach van het eerste seniorenteam dat onder leiding van trainer Theo Lukkes kampioen wordt. Voor de tweede keer in haar bestaan speelt ‘Leonidas’ in de eerste klasse. In 1974 legt Jolle opnieuw de voorzittershamer neer. In twee periodes heeft hij opgeteld negen jaar het voorzitterschap vervuld en zo een enorm stempel gedrukt op de vereniging. Hij wil een jaar rust. Jolle blijft zelf wel korfballen. Als in 1978 de nieuwe sporthal er staat heeft Leonidas direct zes kampioensteams. Jolle wordt kampioen met de veteranen. Begin jaren tachtig is hij weer coach van het eerste, want trainer Herman van Gunst moet zelf spelen in het eerste team van Dos’46.

In 1987 helpt hij de club weer tijdelijk voor zijn tiende jaar als voorzitter uit de brand als het niet lukt de vacature van voorzitter te vervullen. En uitgerekend zijn zoon Dirk volgt hem in 1988 op. Jolle is dat jaar coach is van het juniorenteam dat kampioen wordt. De lijst van activiteiten van Jolle binnen Leonidas en voor de korfbalsport is te lang om op te noemen. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum in 2017 wordt Jolle Landman benoemd tot erevoorzitter van Leonidas. Hij neemt ook het eerste exemplaar van een jubileumboek in ontvangst. Maar ook dan is zijn rol nog niet uitgespeeld. Zonder de financiële ondersteuning van Jannie en Jolle was het kunstgrasveld er later die zomer nooit gekomen. Ook dat laat hij Leonidas na. We zijn hem ontzettend veel dank verschuldigd. We wensen Jannie en de familie heel veel sterkte met dit enorme verlies.