Leonidas SeriesMeld je team(s) aan voor ons jeugdtoernooi op zaterdag 28 augustus 2021!

Actualiteiten

Sponsorkliks

Femmie Vogelzang vrijwilliger van het jaar

De 70-jarige korfbalvereniging Leonidas heeft afgelopen maandagavond tijdens de goed bezochte ledenvergadering Femmie Vogelzang uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Ze ontving een spiegel met logo van de club.

Femmie kwam via de korfbalclub VKC in Vinkega na een fusie bij Leonidas als speler terecht. Later was ze jeugdtrainer en coach. Ook maakte ze deel uit van het bestuur van Leonidas en zat 35 jaar in de activiteitencommissie. De supporter in hart en nieren zorgde ook vele jaren voor het innen van alle donateursgelden en gaat het nu wat rustiger aan doen. De vereniging gaat vanaf nu ieder jaar een vrijwilliger in het zonnetje zetten.


De stemming tijdens de ledenvergadering was toch al een stuk vrolijker dan een jaar eerder. Toen was juist 2010 afgesloten met een fors verlies en lagen er veel onbetaalde rekeningen. Een nieuw bestuur heeft in 2011 het roer omgegooid en het financiële beleid tegen het licht gehouden. Daar waar kon is bezuinigd, daar waar nog geld te halen viel is actie ondernomen. Sponsoring, verhoging van contributies en daaraan gekoppeld groei van het aantal leden hebben Leonidas een jaar later weer in een rustig vaarwater gebracht.  De club sloot 2011 af met een positief financieel resultaat en is verlost van alle schulden, die in de afgelopen
jaren waren opgebouwd.

Lourens Looijenga werd door de leden benoemd tot voorzitter, nadat hij die functie al een half jaar als waarnemend-voorzitter had bekleed. Volgens hem heeft Leonidas de weg omhoog weer teruggevonden. In drie maanden is het aantal leden gegroeid van onder de honderd naar ruim 130. De veldcompetitie wordt bijvoorbeeld in april hervat met drie nieuwe jeugdteams. Dit jaar staat de club voor een paar grote investeringen. Zo wordt de privatisering afgerond, waardoor er geheel nieuwe lichtinstallatie komt op het hoofdveld. Ook wil het bestuur de gedateerde kantine van binnen en buiten onderhanden nemen. Nieuw is ook dat Leonidassers in maart op pad gaan tijdens de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton. Ook wordt het jaarlijkse Leonidas-toernooi dit jaar nog meer uitgebouwd tot een totaal trainingsweekeinde voor seniorenteams.