Leonidas SeriesMeld je team(s) aan voor ons jeugdtoernooi op zaterdag 28 augustus 2021!

Actualiteiten

Sponsorkliks

Aftrap voorbereiding schoolkorfbal

Op woensdag 25 mei is Leonidas weer gastheer voor het schoolkorfbalkampioenschap van Weststellingwerf. Gelieve deze datum alvast op te schrijven, we kunnen alle hulp die dag weer gebruiken.

Ook zou het mooi zijn als er weer jeugdtrainers beschikbaar zijn voor lessen op scholen. De winnaars plaatsen zich voor de finale van het Fries kampioenschap, dat dit jaar op 1 juni in Oldeberkoop is.

De werkgroep die het gemeentelijk kampioenschap organiseert, is overigens nog op zoek naar een sponsor. Woningstichting Weststellingwerf was een belangrijke sponsor, maar mag van overheidswege niet meer aan sponsoring doen. De werkgroep kan tips goed gebruiken. Het streven blijft om deelname aan het toernooi voor scholen zo lang mogelijk gratis te houden.

Overigens is er landelijk vanuit de bond een hele discussie gaande over schoolkorfbal; daardoor is er dit jaar ook geen Nederlands kampioenschap gepland. Het ontbreekt vooral aan een landelijke uniforme aanpak.

De evenementen zijn over het land heel divers opgezet. Zelfs de regelgeving varieert. De meeste districten hebben geen werkgroep en hebben heel vaak geen weet van lokale toernooien, contactpersonen en de organiserende instantie. Het is dus vooral het nationaal kampioenschap van een paar provincies.

Voor de bond weegt zwaar dat schoolkorfbal moet bijdragen aan groei en het populairder maken van de sport. Voor de eindronde om het Nederlands kampioenschap plaatsen zich feitelijk alleen teams met al actieve korfballers. Dus dat toernooi draagt daar niet direct aan bij. Ook het provinciaal kampioenschap staat -na dit jaar- om die reden ter discussie.

Er wordt nu door de diverse werkgroepen en de bond gezocht naar een invulling van schoolkorfbal, zodat wel het gestelde doel bereikt wordt. Kortom: het ontbreek landelijk aan structuur. Voor de bond staat niet ter discussie dat korfbal met ondersteuning van verenigingen prominent aandacht moet krijgen op scholen.

Voor Leonidas is het schoolkorfbal nog steeds een kapstok om toch ook nieuwe kinderen (en ouders) met de sport kennis te laten maken. Op gemeentelijk niveau zijn het zeker niet alleen leden van korfbalclubs die in Noordwolde in actie komen. Mede om die reden hebben verenigingen tijdens het toernooi aan ledenwerving gedaan met ondersteuning van buurtsportcoach Freek Molenkamp.