Aantal jeugdleden Leonidas blijft groeien

Leonidas blijft zich positief onderscheiden met de groei van het aantal jeugdleden. In de zaal zijn er twee seniorenteams minder dan een jaar geleden.

Het verlies van de twee seniorenteams wordt bijna geheel gecompenseerd door het groeiende aantal jeugdleden.

Stond vorig jaar rond deze tijd de teller op 130 leden, Leonidas heeft er nu 126. Ook bij de kangoeroes is het aantal van twintig ook dit seizoen alweer ruim gepasseerd. Dat meldde voorzitter Lourens Looijenga donderdagavond op de vooral ook gezellige jaarvergadering. Maar hij had ar toch wel gemengde gevoelens bij.

"We oogsten successen bij de jeugd en doen het in vergelijking met buurtclubs goed. Alleen er is geen eerste team meer. We hebben in de zaal in vergelijking met vorig jaar twee seniorenteams ingeleverd. En dat doet zeer. Je wilt toch met je jeugd ergens naar toe werken. We leggen ons nog niet bij de situatie neer en we hopen de overgebleven senioren-leden ook niet. Maar er moet dan nog wel wat gebeuren. Groei is belangrijk voor de continuïteit van de korfbalsport in Noordwolde in brede zin. We doen het geweldig, ook weer bij de kangoeroes.

We gaan op het veld eind maart zelfs verder met weer een extra jeugdteam. De achterkant van dat succes is weer dat we kader tekort komen: we hebben trainers en coaches nodig. Bij de ontwikkeling van de jeugd ligt de prioriteit, daar moeten uiteindelijk ook de spelers vandaan komen, die Leonidas ook op senioren-niveau weer op de kaart moeten zetten. Dat vergt nu even geduld. Tegelijkertijd volgen we de ontwikkelingen bij andere verenigingen. Fusies zijn noodgedwongen aan de orde van de dag. Het zou ons als bestuur niet verbazen als we te zijner tijd onder de rivier de Linde één korfbalclub overhouden."

Financiën
Ondanks forse investeringen in de accommodatie (zo werd een nieuwe tegelvoer in de kantine gelegd) had Leonidas bijna het boekjaar 2013 met een sluitende begroting afgesloten. Maar twee tegenvallers hebben toch voor een tekort gezorgd. De bestrijding van de engerlingen in het veld en het terugtrekken van het eerste uit de competitie zorgden voor een extra kostenpost van ruim 2000 euro.

De extra kosten voor alle kampioenschappen neemt het bestuur voor lief "en we hopen die kosten ook dit jaar weer te maken". Diverse uitgaven hadden in 2013 een eenmalig karakter, daarom zag het bestuur geen reden om een verhoging van de contributies voor te stellen. De opbrengsten van de kantine daalden, mede doordat er geen eerste team meer is.

Daar staat tegenover dat daardoor ook minder kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld het gebruik van lichtinstallatie en douches en kosten van een trainer. Het bestuur sprak waardering uit voor hoofdsponsor C1000 De Jong, die ondanks het wegvallen van het eerste bereid bleef hoofdsponsor van de club te blijven.

Kombi-Fit
Het bestuur wil ook groei halen uit een aanbod van zowel breedtesport als wedstrijdsport. "We juichen dan ook het initiatief vanuit onze vereniging toe om te starten met Kombi-fit. Sporten voor dertig plussers. We hebben dit voorjaar drie momenten gepland staan en we gaan nu binnen onze vereniging actief op zoek naar mensen die bijvoorbeeld willen klootschieten, trimmen en aan hun conditie willen werken." Jacob Vermeeren lichtte de plannen tijdens de vergadering toe.

Appie Duin
Het bestuur benoemde Appie Duin tot "vrijwilliger van het jaar". De afgelopen twee jaar is er vooral door zijn tijdrovende vrijwilligerswerk veel veranderd aan de buiten- en binnenkant van het clubgebouw.

Grijze muren werden wit, deuren werden groen, bruin hout aan de buitenzijde werd fraai wit. Appie Duin maakte onverstoorbaar in zijn eigen tempo en met vakmanschap het ene blik verf naar het andere leeg en zal er ook dit jaar nog vele leegmaken. De vrijwilligers van het jaar krijgen voortaan samen een eigen plekke op een muur van de kantine.

Kampioenen 1969
Daar hangt sinds de ledenvergadering ook een bijzonder doek over het hoogtepunt van Leonidas op zaterdag 7 juni 1969. Volgens nieuwsblad Aanpakken presteerde die dag "het energieke juniorenteam van Leonidas het schier onmogelijke" door kampioen van Nederland te worden. Als eerste korfbalclub in Friesland werd de hegemonie van westelijke clubs doorbroken met zeges op Blauw Wit Amsterdam, Trekvogels uit Rotterdam en AKC uit Almelo.

Een moment om nooit te vergeten en daarom is samen met Van Nieuwenhoven MediaAdvies in Noordwolde een mooi doek gemaakt met foto’s en knipsels, dat door oud-speler Paul Verra (na enkele prachtige anekdotes) werd onthuld.

Het bestuur hoopt dat meer kennis over de clubhistorie stimulerend zal werken.

Leonidasnieuws
Er werd verder op voorstel van de leden besloten dat er een enquête wordt gehouden onder de lezers van het Leonidasnieuws. Er wordt zo onderzocht wat nu nog de toegevoegde waarde is van het clubblad, nu vrijwel alle informatie de leden al eerder via website en nieuwsbrief bereikt. Ook liggen de kosten van het maken en deels verzenden inmiddels hoger dan de opbrengsten uit de advertenties. Verder wordt door leden weinig kopij aangereikt. Kortom: het kost veel tijd, geld en energie om het blad te maken, al hebben de beide samenstellers daar geen probleem mee.

Volgens het bestuur kunnen we ook langer niet negeren dat er sprake is van een sterk veranderende samenleving, waarbij de jeugd zich vooral digitaal laat informeren. Maar voordat er een besluit wordt genomen, zijn dus eerst de lezers aan de beurt om een mening te geven. Het Leonidasnieuws verschijnt in ieder geval dit seizoen nog tweemaal.

Commissies
Leonidas heeft er weer een nieuwe commissie bij: de kledingcommissie. Trijntje van der Meer en Astrid Augustijn werden daarin benoemd. Ze zullen voortaan de uitgifte van kleding beheren. Nienke Eijer, Doreen de Vries en Joyce Bakker werden benoemd in de seriecommissie. Naar een nieuwe voorzitter voor die commissie wordt nog gezocht. Monique Pereboom treedt toe tot de activiteitencommissie.

Het bestuur zoekt verder naar mensen die de acties willen organiseren. Dus per actie een vast groepje van ongeveer drie mensen, dat specifiek eens per jaar die taak volbrengt. Het gaat om de bloemenactie in mei, de Grote Clubactie in oktober en de oliebollenactie in december. Ter vergadering melden zich al enkele mensen daarvoor aan. Het bestuur doet de acties er nu nog bij, maar denkt dat met een betere organisatie er nog meer rendement uit te halen valt. Ook worden nog mensen gezocht die samen een speeltuintje voor de jeugd willen bouwen.

Schoonmaken
Het blijft lastig om met vrijwilligers het clubgebouw en kleedgebouw schoon te houden. Veelal zijn het dezelfde leden dat er voor opdraaien. De rest komt niet opdagen. Het aantal clubactiviteiten neemt steeds meer toe, denk ook aan trainingsweekeinden en seizoensafsluitingen. We verhuren de accommodatie dus ook vaker. Huurders klagen regelmatig, dat het bij binnenkomst toch niet schoon genoeg was. Het bestuur vindt dat het zo niet langer kan.

De club gaat van derden een borgsom vragen, die dus alleen wordt geïnd als de accommodatie smerig wordt achtergelaten. Verder zoekt het bestuur mensen die voor een bescheiden vergoeding zorg dragen voor schone gebouwen en die dus ook na een activiteit de situatie controleren. De leden gingen daarmee akkoord.