Kangoeroe Klup

Wat is nu precies de Kangoeroe Klup?

De Kangoeroe Klup houdt in dat kinderen van 3 en 4 jaar oud op eenvriendelijke manier leren bewegen en in contact komen met andere kinderen, de bal en de korfbalsport. De kinderen die Kangoeroelid zijn van Leonidas, zijn tegelijkertijd lid van de Kangoeroe Klup van de korfbalbond. Er is een speciale website voor de kleintjes en zij krijgen een "Kangoeroe Klup-welkomstcadeau".

De naam Kangoeroe Klup is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel - een veilige en warme plaats - voor de jongste leden!

Om het geheel sprekend te maken is door het KNKV een viertal jeugdige kangoeroes ontwikkeld. Deze figuurtjes, genaamd Scoro, Funny, Jumper en Spurt, vervullen een hoofdrol binnen de Kangoeroe Klup. Zo komen zij onder andere terug op diverse promotiematerialen en merchandiseartikelen.

We verdelen het jaar in vier periodes. Elke periode zal een Kangoeroe en diens specialiteiten centraal staan en ter afsluiting van zo’n termijn ontvangt elk kind een diploma.

Het is uitdrukkelijk niet gericht op het aanleren van korfbaltechnieken en het spelen van wedstrijden. Er worden vooral leuke en gevarieerde spelvormen aangeboden met gebruikmaking van materiaal en muziek.

De Kangoeroe Klup bestaat uit een training die ongeveer een keer in de twee weken plaatsvindt op de zaterdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur in de gymzaal van Sporthal De Duker.

De hoofdleiding bestaat uit Jildou Pietersma, Trijntje v.d. Meer en Rixt Pietersma.