• Korfbal Totaal
  • Wij maken Leonidas nog groener!
  • SponsorKliks
  • Word lid!

Vermogensfonds kent Leonidas €1500,- toe

KV Leonidas heeft een bedrag van €1500,- ontvangen van de P.W. Janssen's Friesche Stichting voor de aanleg van het kunstgrasveld.

De P.W. Janssen's Friesche Stichting is een charitatief vermogensfonds. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

In april 1896 rijpte bij de Amsterdamse koopman en filantroop Peter Wilhelm Janssen het plan om iets te doen aan de ellendige leefsituatie van de Friese armen. Janssen, rijk geworden van tabaksteelt op Sumatra, besloot zich in te zetten voor het bestrijden van de werkloosheid, armoede en slechte woningtoestanden in Friesland.

Het was de bedoeling om via werkverschaffing land in cultuur te brengen en de ontgonnen grond vervolgens in pacht te geven aan flinke land- en veenarbeiders, die er dan een klein bedrijf konden beginnen.

Janssen is een begrip binnen het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid. Het Drents-Friese grensgebied ontwikkelde zich na 1850, toen kolonisten met veel kinderen uit Frederiksoord en Wilhelminaoord zich vestigden in dit moeras- en veengebied tussen Vledder en Noordwolde.

P.W. Janssen schonk de Maatschappij van Weldadigheid geld voor de aanleg van een weg (later naar hem genoemd) en een waterleiding door het Vledderveen. Het werk was in 1903 voltooid, het jaar waarin Janssen overleed. Daarna startte men de ontginning, ook grotendeels nog door Janssen gefinancierd.

In 1909 werd er een school gebouwd; daaromheen ontstond de dorpskern. Rustoord 1 en 2 van de Maatschappij van Weldadigheid in Wilhelminaoord kwamen tot stand dankzij het kapitaal van Janssen. Ook zuivelfabriek Deli en een telefoonaansluiting door het gehele gebied werden zo bekostigd.

Alle Friese bezittingen van Janssen, en de revenuen ervan, waren enkele maanden voor Janssens dood ondergebracht in de P.W. Janssen's Friesche Stichting. Deze stichting zette het Friese ontwikkelingswerk van Janssen voort: het ontginnen van woeste gronden in Friesland, het verschaffen van bouwland aan landarbeiders en het stichten van kleine boerderijtjes.

De opbrengst van de pacht kwam ten goede aan de volksontwikkeling. De pachtopbrengsten uit de bezittingen van de Stichting in Friesland maken het de Stichting nog steeds mogelijk om binnen het door Janssen destijds vastgelegde doelgebied jaarlijks vele projecten te ondersteunen.

Naast doelen op het gebied van de volksontwikkeling kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie.

Het bestuur van Leonidas vindt het vanuit historisch oogpunt zeer bijzonder dat er nu een bijdrage uit dit fonds is ontvangen, wetende dat er gekorfbald wordt op de plek van het voormalige Westerseveld waar ook die armen in plaggenhutten woonden waarvoor Janssen zich ruim honderd jaar geleden inzette.