• Word lid!
  • Korfbal Totaal
  • Wij maken Leonidas nog groener!
  • SponsorKliks

Verkeersveilige fietsroutes naar sportvelden

Er is nog geen noodzaak om de sportvelden aan de Elsweg te verplaatsen. Dat constateren onderzoekers in een wensenplan voor Noordwolde.

Na inspraak van de bevolking moet dit nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dat plan, onderdeel van het project Bestemming Noordwolde, is onlangs gepresenteerd een het college van Weststellingwerf en 17 januari aan 150 inwoners van Noordwolde in 't Vlechtwerk.
 
Het idee tot verplaatsing van de sportvelden werd in 2010 geopperd door de burgemeester, om zo meer recreatieve mogelijkheden bij de Spokeplas te realiseren. Maar daar is nu geen markt voor.

Behalve dat er geen noodzaak is tot verplaatsing, is volgens de onderzoekers ook de behoefte tot verplaatsing niet aangetoond. Wim Keijers van het Utrechtse kantoor Nieuwe Gracht verwacht dat, gelet op alle werkzaamheden die het afgelopen jaar op het Leonidascomplex zijn uitgevoerd, de eerste tien jaar er ook geen nieuwe discussie over verplaatsing zal ontstaan. Op de langere termijn kan hij zich echter wel voorstellen dat Leonidas interesse heeft voor verhuizing naar een kunstgrasveld aan de zuidkant van de sporthal. Maar dan vanuit de probleem-gedachte dat Olyphia misschien nog meer ruimte nodig heeft.

In dat geval ontstaat er het "Sportpark De Duker", dat vanaf de Nieuweweg een extra ontsluiting krijgt. Een andere peperdure optie zou op lange termijn volgens de onderzoekers verplaatsing zijn van alle sportvelden naar plek ten oosten van de ijsbaan. In dit plan wordt er dus voor gekozen de bestaande situatie te handhaven, maar de bereikbaarheid van de sportvelden te verbeteren.
 
Elsweg
Daarbij speelt de veiligheid van de Elsweg een cruciale rol. Het aantal auto's op die weg is volgens de onderzoekers geen probleem. Het gaat om 1100 per dag, waarvan tien procent vrachtverkeer. Maar de krappe ruimte en de snelheid worden wel als een probleem gezien. De hele Elsweg wordt een 50 km weg, maar op kruisingen en oversteken wordt de maximumsnelheid 30 km.

In het plan worden drie fietsroutes voorgesteld. Twee lopen vanaf de Nieuweweg via nieuwe fietspaden langs het kanaaltje en entree camping Hanestede naar de Elsweg, waar dan een verhoogd pleintje ('punaise') in het wegdek komt.

Je kunt dan daar de Elsweg oversteken naar de Spokeplas of via een nieuw stukje fietspad evenwijdig aan de Elsweg naar het parkeerterrein van het zwembad rijden. De fietsers, die vanaf Hanestede naar de sportvelden moeten, blijven echter dan toch nog over een stuk slecht verlichte Elsweg rijden richting de sportvoorzieningen.

Naar de mogelijkheden om in het plan ook langs dat stuk Elsweg een fietspad op te nemen, wordt nu alsnog op verzoek van Leonidas gekeken. Ook heeft Leonidas bij de presentatie van het voorstel gewezen op het belang van een verkeersveilige route voor kinderen vanaf basisschool De Velden naar het Leonidasterrein, dat immers wordt gebruikt voor schoolsport. Er komt overigens ook 'een punaise' ter hoogte van ingang Olyphia-parkeerplaats. Daar tegenover, op het gras van het economisch moeilijk te ontwikkelen bungalowpark, komt aan de Elsweg 'tijdelijk' een extra parkeerterrein voor 140 auto's.
 
Nieuw fietspad
Er is ook een nog veel veiliger alternatieve fietsroute in het plan opgenomen. Via het fietspad langs de Nieuweweg kom je bij de rand van Noordwolde-Zuid uit bij twee zandpaden (ruiterroutes). De ene gaat in westelijke richting langs het veld van Leonidas naar de Elsweg. En het andere pad gaat richting oosten naar het Pastoriebos. Op die kruising van Nieuweweg en ruiterroutes komt in het voorstel een mini-rotonde.

Het idee is om langs het zandpad richting Elsweg een halfverhard tweerichtingen fietspad te leggen. Ter hoogte van de parkeerplaats van Leonidas komt de mogelijkheid om over de sloot direct de parkeerplaats op te rijden. De fietsers vanaf de Nieuweweg komen dan dus niet op de Elsweg.

Dit zandpad wordt gezien als een nieuwe belangrijke nieuwe ontsluiting voor fietsers en wandelaars van het gehele Spokeplasgebied. De eerste 180 meter tot aan een houten slagboom (met daaraan ook een nieuwe picknickplaats) is toegankelijk voor auto's. Dat deel wordt met houten paaltjes gescheiden van het nieuwe fietspad.

Aan het begin van het zandpad richting Pastoriebos komen halfverharde parkeerplaatsen voor maximaal veertig auto's. De Nieuweweg-rotonde kost 60.000 euro, de rest van dit zandpad-plan 40.000 euro.