• Wij maken Leonidas nog groener!
  • SponsorKliks
  • Word lid!
  • Korfbal Totaal

Rabobank schenkt fors bedrag voor kunstgrasveld

Het plan om te komen tot een (rubberloos) kunstgrasveld in ons jubileumjaar 2017 is een flinke stap dichterbij gekomen. Gisteren werd bekend dat er een bedrag van 12.500 euro wordt geschonken.

Dit bedrag is afkomstig vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Het is nu de uitdaging voor ons als club om de financiering verder rond te maken, waarvoor het bestuur zeker de hulp van de leden zal inroepen. Dat moet leiden tot een totaal financieel plan, dat wordt voorgelegd aan de leden op de volgende algemene ledenvergadering.

Eerder kwamen er de afgelopen maanden al toezeggingen binnen vanuit het Iepen Mienskip Fûns en het Fonds Bank Bercoop. Daarmee is bijna de helft van de financiering rond.

Penningmeester Hannes de Vries nam op het kantoor van de Rabobank in Heerenveen de cheque in ontvangst uit handen van Cindy Dijkman-Dekker van het regioteam Wolvega en sprak zijn waardering uit voor deze aanzienlijk gift, het hoogste bedrag dat de bank uit kan keren uit het Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen.

Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.