• SponsorKliks
  • Korfbal Totaal
  • Wij maken Leonidas nog groener!
  • Word lid!

Protest tegen afschaf saldering zonnepanelen

KV Leonidas heeft zich aangesloten bij het zonnepanelen-protest tegen de afschaf in 2020 van de salderingsregeling in ruil voor een "terugleversubsidie".

Volgens Leonidas is de specifieke situatie waarin buitensportverenigingen en dorpshuizen verkeren. "Wij vinden dat de situatie voor dorpshuizen en sportverenigingen aanzienlijk anders is dan voor woningen."

De afgelopen jaren hebben vele dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen geïnvesteerd in verduurzaming. Vele daken zijn vol gelegd met zonnepanelen om zowel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland, maar ook om de kosten van de energierekening naar beneden te brengen.

Verduurzaming is ingezet om deze maatschappelijke voorzieningen exploitabel te houden. Het heeft er in vele gevallen toe geleid dat contributie van sport en activiteiten betaalbaar kan blijven en voorzieningen in stand kunnen blijven, in het geval van Leonidas bijvoorbeeld het nieuwe kunstgrasveld. In februari 2017 zijn er namelijk op de kleedaccommodatie van Leonidas in Noordwolde twintig zonnepanelen gelegd door het bedrijf BespaarPartner uit Tuk.

Bij de aanschaf van zonnepanelen is dor de club uitgegaan van een bepaald rendement door de mogelijkheid van het salderen: Aan het eind van het jaar mag je de energie die de zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die je hebt verbruikt. En je krijgt nog wat geld extra voor de stroom die je meer hebt geleverd dan gebruikt.

De minister wil dat vervangen door alleen een "terugleversubsidie" geven, een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is terug geleverd. Maar je moet een normaal tarief betalen voor stroom die je gebruikt als je op dat moment zelf geen stroom opwekt.

Opwekken en verbruik stroom valt niet samen
Leonidas stelt: "Een aanzienlijk aandeel van de opgewekte energie verkoop je als club tegen een laag tarief om later tegen een hoog tarief terug te kopen, omdat sportverenigingen overdag veel zonnestroom produceren die dan dus nauwelijks wordt gebruikt. Het pakt voor ons dus heel negatief uit."

Voor een gemiddelde sportvereniging geldt dat 75% van de elektra wordt gebruikt voor de veldverlichting. En die is aan als de zon niet schijnt. Zowel dorpshuizen als sportverenigingen zijn grotendeels gesloten tijdens de maanden juni, juli en augustus. In deze maanden wordt 38% van de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen verwacht. Deze opbrengst kunnen sportverenigingen en dorpshuizen niet gebruiken voor eigen gebruik wanneer ze niet kunnen salderen. Het zwaartepunt van de activiteiten vindt plaats in de avond.

Voor dorpshuizen geldt ook nog eens dat de periode van de wintertijd, waarin de opbrengsten van zonnepanelen lager zijn, het grootste aandeel aan activiteiten kent. Door deze combinatie zijn sportverenigingen en dorpshuizen bijna niet in staat om verbruik en opwekking samen te brengen. Een betaalbare manier op stroom op te slaan is voor 2020 ook niet te verwachten. "Salderen is dan ook geen luxe, maar absolute noodzaak."

In Noordwolde hebben ook de tennisclub LTCN en de voetbalclub Olyphia zonnepanelen geplaatst.

Energielasten zullen stijgen
"Door het afschaffen van de salderingsregeling zullen de energielasten van sportverenigingen en dorpshuizen stijgen. Dit zet de exploitatie extra onder druk." Het bestuur van Leonidas stelt dat de club zich juist met steun van diezelfde rijksoverheid heeft ingezet om te verduurzamen. Er is subsidie voor de zonnepanelen ontvangen op basis van de rijksregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Maar de club wordt nu door het besluit van minister Eric Wiebes geconfronteerd wordt met hogere lasten.

Leonidas-voorzitter Lourens Looijenga: "Ze doen dus binnen het ministerie nu het rendement van eigen subsidieregeling teniet. Het is een verkeerd signaal wanneer verduurzaming zo hoog op de agenda staat en het vergroot niet het vertrouwen in de politiek."

Leonidas heeft daarom nu een petitie onderschreven, die gekoppeld is aan een breed gedragen motie in Provinciale Staten van Drenthe. In deze motie wordt de minister opgeroepen een uitzonderingspositie te creëren voor buitensportverenigingen en dorpshuizen. "Wij verzoeken u bij de uitwerking van uw plannen, specifiek rekening te houden met dorpshuizen en sportverenigingen. De specifieke situatie waarin zij verkeren, hun maatschappelijk belang, de beperkte mogelijkheden tot aanpassing van het energieverbruik, zijn naar onze mening van dermate belang, dat de situatie niet dient te verslechteren ten opzichte van de salderingsregeling. Wij hopen dat u deze situatie ook onderkent en zien de uitwerking van uw plannen met vertrouwen tegemoet."

De brief wordt verder gesteund door SportDrenthe, Drenthe Sport Duurzaam, de BOKD (dorpshuizen), Energieke dorpshuizen, Doarpswurk in Friesland en Sportkracht 12, het landelijk loket van 12 provinciale sportorganisaties.

Leonidas hoopt op ook politieke steun uit Friesland en Weststellingwerf.