• SponsorKliks
  • Korfbal Totaal
  • Word lid!
  • Wij maken Leonidas nog groener!

Leonidas niet blij met nieuwe spelregels

De Bondsraad bespreekt morgen onder andere de spelregelveranderingen bij de F-jes. Op basis van de ervaringen tot dusver is Leonidas (jeugdcommissie) er voorstander van dat de situatie wordt teruggedraaid.

Het is te gek voor woorden dat kinderen iets wordt aangeleerd, wat ze bij de E's weer moeten afleren. Ook het mogen inbrengen van een extra speler bij een grote achterstand levert alleen maar chaos op en een inactieve stuurloze speler zonder tegenstander. We hadden bovendien heel graag dit jaar een achttal bij de E's gehad, maar ook dat kon dus niet meer.

De nieuwe manier van korfballen, veel lange ballen zonder de noodzaak om over te spelen, is een rem op de ontwikkeling van deze jeugdspelers en ze maken dus geen stap vooruit. Op site van het KNKV zijn met grote regelmaat stukjes verschenen van mensen die heel enthousiast zijn over de nieuwe korfbalvorm voor de jeugd, waarbij verdedigend schieten niet meer bestaat. Andere meningen over het 4Korfbal komen ook volgens Leonidas op de KNKV-site te weinig aan bod. We steunen daarom als Leonidas volledig de inbreng van Chiel Verwaal uit Dordrecht voor de Bondsraad. Verwaal meldt:

"Ik maak mij grote zorgen over onze korfbalsport, met name door het 4Korfbal. Er wordt minimaal in die reactie de indruk gewekt dat er slechts geluisterd gaat worden naar deskundigen en de grote eigen praktijkervaring. In het informatieblad van het district Zuid-West geeft een kinderpsycholoog tips als bijvoorbeeld "stop met tellen als het verschil te groot wordt". Daar schieten we echt iets mee op. Korfbal is een sport van aanvallen én verdedigen, jongens/mannen én meisjes/vrouwen en samenspelen. Bij de F-jes is daar geen sprake van.

Lang zijn wordt bevoordeeld; verdedigen is nu over iemand heen gaan hangen. Bij de E's is het meer een hardloop wedstrijd voor de 'fast break'. Terug dus naar gewoon verdedigen bij de F'jes en keuzevrijheid om bij de E's in 4- of 8-tallen te spelen! De verenigingen (immers de basis van het KNKV) krijgen geen directe stem (misschien mag u in het district uw mening geven) bij zo'n ingrijpende beslissing. U heeft echter als vereniging wel de last van het afhaken van kinderen door grote nederlagen. U heeft als vereniging ook de last als bijvoorbeeld ouders gaan klagen of hun kind bedanken als lid. Er zijn tegenwoordig voldoende alternatieven voor korfbal (voetbal, ook voor meisjes; hockey). Ons korfbal groeit niet!"

Leonidas heeft het ondersteunende standpunt gestuurd aan Dick Mintjes, de noordelijke vertegenwoordiger in de bondsraad. Inmiddels heeft de bond gereageerd op dit pleidooi van Chris Verwaal:

"Er wordt zeker serieus gekeken naar de mogelijke ontwikkelingen c.q. ervaren problemen ten aanzien van welke verandering in onze sport dan ook. We kunnen en willen niet ontkennen dat er naast vele positieve reacties ook negatieve reacties over de invoering van het vrij schieten bij de F's binnen komen. De invoering van deze regel is een wel overwogen beslissing na overleg met vele stakeholders binnen dit domein.

Uiteraard kan en mag een ieder hierover zijn of haar mening hebben, graag zelfs. Dat neemt niet weg dat niet iedereen gelukkig kan of moet zijn met welke beslissing dan ook. Wij hebben het vertrouwen dat deze invoering gaat leiden tot een positieve beleving bij de kinderen. Waarbij we de invoering van deze aanpassing in het voorjaar van 2015 uitvoerig zullen evalueren. Wij zullen nooit een beslissing nemen waarbij we ons niet uitvoerig hebben laten informeren, daarbij getoetst aan onze eigen grote praktijk ervaring. Jouw mening ten aanzien van het feit dat wij leven in een democratische samenleving onderschrijf ik dan ook volledig.

Met sportieve groet, Gert-Jan Kraaijeveld, manager Korfbalparticipatie."