• SponsorKliks
  • Wij maken Leonidas nog groener!
  • Word lid!
  • Korfbal Totaal

Help mee om het kunstgrasveld te realiseren!

Kunstgras wordt steeds meer de standaard bij korfbal. Optimale constante speltechnische kwaliteiten zorgen voor snel en attractief spel en clubs worden veel minder afhankelijk van slecht bespeelbare velden...

...als gevolg van overbelasting, weersomstandigheden en vervelende insecten. Al sinds september 2011 hebben we als bestuur de ambitie voor een eigen kunstgrasveld.

Tot dit jaar waren de bronnen voor financiële steun zeer beperkt. Maar dankzij het provinciale Mienskipfonds, het Coöperatiefonds Rabobank en Fonds Bank Bercoop hebben we al bijna de helft van de investering binnen en is het project nu in een stroomversnelling gekomen.

Dit is de kans om het in project als jubileumcadeau in de zomer van ons jubileumjaar 2017 te realiseren: nu moeten we doorpakken!

We roepen iedereen die Leonidas een warm hart toe draagt op om een vrijwillige bijdrage te geven. Het nieuwe veld zorgt voor nieuwe mogelijkheden en hopelijk ook meer leden.
 
Stort een bijdrage op rekening NL52RABO0131797190 (Rabobank) onder vermelding van "kunstgras".

Op dit moment is de spaarrente die banken verstrekken voor tegoeden relatief gezien laag, waardoor u wellicht bereid bent om geld (rentevrij of tegen een aantrekkelijke rente) bij onze sportvereniging uit te zetten. Bespreek de mogelijkheden met onze penningmeester:

Hannes de Vries
Nieuwstraat 40
8391 CK Noordwolde
Telefoon: 0561-432447

Op vrijdag 9 december om 20:00 uur kunt u in de kantine meepraten over het samen realiseren van het project en wordt tekst en uitleg gegeven over de plannen, die in het voorjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden op de jaarlijkse ledenvergadering.