• Wij maken Leonidas nog groener!
  • Korfbal Totaal
  • Word lid!
  • SponsorKliks

Afronding privatisering

De gemeenteraad van Weststellingwerf neemt op 5 maart een besluit over het beschikbaar stellen van 40.000 euro voor het afronden van de privatisering van het sportcomplex van Leonidas in Noordwolde.

Daarover wordt al sinds 2006 gesproken. Leonidas (bestuur en leden) heeft zich bereid verklaard een deel van het korfbalcomplex af te staan aan voetbalclub Olyphia, die zo een nieuw trainingsveld krijgt.

Toen jaren geleden dit idee voor het eerst ter sprake kwam, was Leonidas inderdaad een vereniging die kromp. Een dalend aantal leden is nu echter beslist niet de reden dat we als club hieraan meewerken. Leonidas gaat het namelijk momenteel goed. De afgelopen drie maanden is het aantal leden gegroeid van onder de honderd naar boven de 130. Op dit moment is voor de jongste jeugd zelfs een ledenstop afgekondigd, omdat die groep te groot wordt om in de nieuwe gymzaal te kunnen opvangen. Dat Leonidas medewerkt, komt dus niet voort uit een negatieve ontwikkeling binnen de club, zoals de Leeuwarder Courant zaterdag helaas als reden aangeeft.

Leonidas heeft sinds 1983 een enorm groot hoofdveld, dat alleen bij toernooien en schoolsportdagen helemaal wordt gebruikt. En daarvoor werd ieder jaar de gemeente 1200 euro huur en ook nog eens OZB betaald. Als Leonidas nu dat hele hoofdveld zou overnemen van de gemeente, zouden de totale onderhoudskosten voor rekening van Leonidas zijn.

Toen de mogelijkheid zich voordeed om fors op die kosten te besparen, zonder dat Leonidas daardoor minder mogelijkheden krijgt, is dat de reden geweest om mee te werken aan deze constructie. Leonidas mag namelijk ook in de toekomst van het nieuwe trainingsveld van Olyphia gratis gebruik blijven maken, zodat er voor toernooien en sportdagen helemaal niets veranderd. Door het verdwijnen van een boswal tussen hoofdveld en oefenhoek wordt het totale beschikbare veld zelfs nog groter. En Leonidas krijgt dankzij de financiële steun van de gemeente nu de beschikking over een splinternieuwe lichtinstallatie met wedstrijdlicht, wat een enorme vooruitgang is in vergelijking met de huidige verlichting op de oefenhoek. Bovendien is het nieuwe trainings- en wedstrijdveld van Leonidas het afgelopen jaar opnieuw ingezaaid en in topconditie. Voor de sport in Noordwolde is dus sprake van een win-win-situatie. Leonidas helpt Olyphia mee aan een oplossing van een probleem en wordt daar zelf beter van.